czerwiec, 2018

Wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem – praktyczne doświadczenia – roundtable TechRisk 2018

W niniejszym wpisie podzielę się wnioskami jakie zapisałem w trakcie TechRisk 2018 po sesji roundtable: Wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem – praktyczne doświadczenia. W trakcie sesji były poruszane następujące zagadnienia: Jaka informacja o ryzyku jest cenna dla decydentów w firmie? Od kogo i jak pozyskiwać wartościowe informacje o ryzyku? Jak zapewnić porównywalność wyników szacowania ryzyka? Jakie są […]

Details

Opanować niepewność

Każda organizacja działa w niepewnym otoczeniu, które często ma sprzeczne interesy i negatywne nastawienie do działania tej organizacji. Niepewność otoczenia to ryzyko dla organizacji, ryzyko które należy zidentyfikować i odpowiednio zarządzić. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem umożliwi redukowanie zagrożeń i podatności, a także wykorzystanie pojawiających się szans.

Details

Definicja ryzyka IT

Ryzyko, szanse, podejście oparte na ryzyku, wreszcie ryzyko IT – ciągle słyszymy o konieczności zarządzania ryzykiem, ograniczania ryzyka czy unikania ryzyka. Potocznie, ryzyko rozumiemy jako coś niosącego przykre konsekwencje, coś co może się zdarzyć (często prawie na pewno). 

Details