Skip to content

Miesiąc: czerwiec 2018

Wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem – praktyczne doświadczenia – roundtable TechRisk 2018

W niniejszym wpisie podzielę się wnioskami jakie zapisałem w trakcie TechRisk 2018 po sesji roundtable: Wdrażanie procesu zarządzania ryzykiem ...

Details

Opanować niepewność

Każda organizacja działa w niepewnym otoczeniu, które często ma sprzeczne interesy i negatywne nastawienie do działania tej organizacji. ...

Details

Definicja ryzyka IT

Ryzyko, szanse, podejście oparte na ryzyku, wreszcie ryzyko IT – ciągle słyszymy o konieczności zarządzania ryzykiem, ograniczania ryzyka ...

Details