Sebastian Pikur

Opanować niepewność

Każda organizacja działa w niepewnym otoczeniu, które często ma sprzeczne interesy i negatywne nastawienie do działania tej organizacji. Niepewność otoczenia to ryzyko dla organizacji, ryzyko które należy zidentyfikować i odpowiednio zarządzić. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem umożliwi redukowanie zagrożeń i podatności, a także wykorzystanie pojawiających się szans.

Details

Definicja ryzyka IT

Ryzyko, szanse, podejście oparte na ryzyku, wreszcie ryzyko IT – ciągle słyszymy o konieczności zarządzania ryzykiem, ograniczania ryzyka czy unikania ryzyka. Potocznie, ryzyko rozumiemy jako coś niosącego przykre konsekwencje, coś co może się zdarzyć (często prawie na pewno). 

Details