Skip to content

Kontakt

Kontakt z redakcją: redakcja[at]ryzykoit.pl

INFO

Ryzyko IT jest obszarem ryzyka firmy związanym z wszelkimi aspektami wykorzystania IT przez firmę. Biorąc pod uwagę cyfrową transformację, postępującą automatyzację i wkraczającą robotyzację – dziedziny, które intensywnie wykorzystują szeroko rozumiane IT, konieczne staje się rozumienie i stosowanie adekwatnych narzędzi zarządzania ryzyka IT.

Misją witryny ryzykoit.pl jest dostarczanie wiedzy odnośnie ryzyka związanego z szeroko rozumianym IT, w szczególności szacowania i zarządzania ryzykiem IT. Prezentowane treści będą pokazywać procesowe podejście do zarządzania ryzykiem IT, od identyfikacji ryzyka, poprzez szacowanie ryzyka,  postępowanie z ryzykiem, do monitorowania i raportowania ryzyka. Będziemy dzielić się doświadczeniami i praktykami w skutecznym podejściu do ryzyka IT oraz promować zachowania uwzględniające ryzyko IT. Chcielibyśmy, by decyzje odnośnie IT były podejmowane z uwzględnieniem miarodajnych wyników szacowania ryzyka IT, a zarządzanie ryzykiem IT wnosiło zauważalne efekty do każdej firmy.

Efektywne zarządzanie ryzykiem IT jest zależne od dostępności profesjonalistów i praktyków ryzyka IT, wyposażonych w kompetencje, wiedzę i narzędzia. Witryna ryzykoit.pl ma służyć dzieleniu się tą wiedzą i doświadczeniami.

Zapraszamy!